Bureau voor cartografie en vormgeving

Onze site wordt geheel herzien.
1 mei 2018 komt hij in de lucht.

kijk voor een sneakpreview op http://www.mijs.net.h6.oww.net/
kopieer deze link in je browser

Mijs maakt infographics, (interactieve) kaarten en geeft vorm aan communicatie voor planologie, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, wonen en milieu in opdracht van rijk, provincies, regio’s en gemeenten.

Mijs beschikt over eigen planologische kaartondergronden van Nederland.
Mijs verzorgt het hele traject van concept, ontwerp, kaartproductie, waar nodig tekst, beeldredactie, lay-out, drukwerkbegeleiding.

Mijs put uit een selectief netwerk van freelance medewerkers waardoor kennis van zaken op het gebied van ruimtelijke ordening, cartografie, vormgeving van webapplicaties en drukwerk gekoppeld wordt.

Elk project is voor ons uniek en vraagt om een specifieke aanpak die toegespitst is op opdracht en opdrachtgever.